dilluns, 19 d’agost de 2013

Els treballs del Nou Jardí-Museu de la
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya
es troben avançant.
El PAC informa dels treballs que del
nou Jardí-Museu es troba duent a terme.        Un cop fet el desbrossament i anivellació inicial dels terrenys, el passat mes d'Octubre, i acabat i informat el projecte d'ordenació de l'espai que ocuparà el Jardí-Museu de la FPAC a LELL, s'han iniciat sobre el terreny els treballs necessaris per la redacció dels projectes constructius corresponents.

        Durant les dues últimes setmanes de Juliol s'ha realitzat l'aixecament topogràfic i l'estudi geotècnic.

        L'estudi topogràfic s'ha realitzat sobre uns 15.000m2 dels que 10,500m2 corresponen a l'aixecament en detall del terreny assignat a la FPAC i la resta a comprovació de cotes en les àrees circumdants.

        L'estudi geotèrmic s'ha centrat en les àrees a on es muntarà l'Hangar Històric Armengol, a on es muntarà el Pavelló Obert i a on es construirà l'Hangar-Garatge.

        Un cop es tinguin els resultats de l'estudi es faran els projectes d'anivellament final del terreny, els de fonaments i es confirmaran els d'estructura de l'Hangar-Garatge i el del Pavelló Obert.


        Un magnífic reportatge del disseny del futur Jardí-Museu ha estat elaborat pels col·laboradors del President en Domingo Jaumandreu, esperit d’aquesta futura obra, i que s'ha difós als membres del PAC.

Vegeu-lo:NOTA:
En el cas que desitgeu posar-vos en contacta amb Aeribalta.com,
utilitzeu un dels dos correus que es troben indicats damunt d'aquest text. Gràcies.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada